Sản Phẩm
product

Ghế

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 760 x 500 x 540
Giá : 2.800.000 VND
product

Ghế

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 760 x 500 x 540
Giá : 3.200.000 VND
product

Ghế

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 800 x 420 x 510
Giá : 2.600.000 VND
product

Ghế Sofa đơn

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 660 x 800 x 800
Giá : 12.600.000 VND
product

Ghế Sofa đôi

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 1500 x 800 x 800
Giá : 19.900.000 VND
product

Bàn làm việc

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 1.200 x 650 x 750
Giá : 8.500.000 VND
product

Bàn Sofa đôi

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 1200 x 500 x 400
Giá : 6.400.000 VND
product

Bộ Sofa đôi

Nguyên liệu : Hinoki
Kích cỡ : 0
Giá : 46.200.000 VND